Tấm làm mát cooling pad

Đặc điểm:

Hiệu quả bốc hơi & nhiệt độ giảm mạnh, bền bỉ, cướng độ cao, không vặn vẹo. Chống lại tác động của bụi bám & ngăn ngừa sự phát triển của tảo.

709 760 590
H (mm) 1500, 1800, 2000 1500, 1800, 2000 Đặc tính sản phẩm
W (mm) 600, 300 600, 300
D (mm) 100, 150, 200 100, 150, 200 Đặc tính sản phẩm
h (mm) 7 7 5
a (0) 45 45 45
b (0) 45 45 45

H: Chiều cao tấm làm mát – W: Độ cao tấm làm mát – h: Chiều cao ống máng

D: Chiều rộng tấm làm mát – a: Góc các rãnh – b: Góc các rãnh

Hệ thống thông gió ở chế độ kín gió:

Nguyên tắc hệ thống là đóng kín chung quanh toàn bộ nhà máy (bao gồm phần trên nóc) để cách ly bên trong & bên ngoài nhà máy, hút khí từ bên trong nhà máy bởi những quạt gió, mặt đối diện quạt lấy khí từ bên ngoài vào qua tấm làm mát. Sự điều tiết môi trường này là hệ thống thông thoáng ở chế độ kín khí.

  Bất chấp chiều dài của nhà máy như thế nào, chỉ cần đóng kín chung quanh nhà máy, không khí trong lành sẽ đến qua tấm làm mát & khí nóng trong nhà xưởng hay chuồng trại được lấy ra bởi các thiết bị thông gió.

Sơ đồ khí thoát ra

Máy sản xuất tấm làm mát

DỰ ÁN THỰC HIỆN